Spoedgevallen – Gezondheidscentrum Bottendaal – Nijmegen
Gezondheids centrum Bottendaal

Huisartsenzorg midden in de wijk Bottendaal. Laagdrempelig en patiëntvriendelijk. 15 minuten per consult.  Zorg volgens de laatste medische richtlijnen. Goede samenwerking met andere zorgverleners.

Gezondheidscentrum Bottendaal de Ruyterstraat 61 6512 GB Nijmegen

Spoedgevallen

Bij levensbedreigende situaties: 112.

Bij spoed: 024-3234659 en toets 1 (werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur)

Spoed buiten praktijkuren (in het weekend en na 17.00u doordeweeks): Huisartsenpost Nijmegen  024 352 35 79