Praktijkondersteuners – Huisartsenpraktijk Bottendaal – Nijmegen

Huisartsenpraktijk Bottendaal

Gezondheidscentrum Bottendaal ligt midden in de wijk Bottendaal nabij het centrum van Nijmegen. Patiëntvriendelijkheid is voor ons een groot goed!

Afspraken met patiënten duren 15 minuten en wij proberen laagdrempelig bereikbaar te zijn. Wij horen het graag als er op- of aanmerkingen zijn over onze praktijk.

Wij werken volgens de laatste medisch inhoudelijke richtlijnen, dit is ook de reden dat de doktersassistente zal vragen naar de reden voor het consult.

Er werken 3 huisartsen, 1 huisarts in opleiding, 4 doktersassistentes, 1 praktijkondersteuner somatiek en 2 praktijkondersteuners GGZ.

De huisartsenpraktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 10.30 uur, tussen 11.00 uur en 12 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Wij verzoeken u bij voorkeur 's ochtends te bellen voor het maken van afspraken of het opvragen van uitslagen.

Het gezondheidscentrum is rolstoelvriendelijk!

Spoedgevallen

Voor spoedsituaties en overleg met andere disciplines zijn wij van 8.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner somatiek

Anke van de Ven; werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag.

Onze praktijkondersteuner houdt spreekuur voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte), hoge bloeddruk, COPD en astma. Ook kan zij ondersteuning bieden bij het stoppen met roken.
Onze praktijkondersteuner werkt volgens vaste afspraken, gebaseerd op regionale en landelijke richtlijnen en zal zonodig overleggen met uw huisarts.
Ook is het mogelijk  preventief een  inventarisatie te maken van het risico op hart – en vaatziekten en  te bespreken wat u zou kunnen en willen veranderen aan uw leefgewoontes.
Voor mensen die ouder zijn dan 40 jaar en roken is het zinvol de longfunctie te meten. Voor mensen die astma hebben en medicijnen gebruiken is het aanbevolen eens per jaar de longfunctie te meten en te bespreken of de behandeling nog optimaal is. Een afspraak kan gemaakt worden via de assistentes.

Diabeteszorg, COPD en preventie hartvaatziekten in OCE

De huisartsen in de regio Nijmegen hebben in 2010 de OCE opgericht (Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg). De organisatie streeft naar verbetering van de zorg.
De OCE organiseert o.a. nascholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes. Om de kwaliteit te meten en te kijken waar er verbeteringen mogelijk zijn heeft de OCE gegevens uit de huisartsenpraktijk nodig. Hierbij gaat het om bv een suikerwaarde of een bloeddruk. Deze gegevens worden anoniem (dus zonder de naam en adres van de patiënt) aan de OCE verstrekt.
Er zijn afspraken gemaakt voor een goede samenwerking met specialisten, oogartsen, diëtisten, podotherapeuten en de prikposten van SHO en CWZ.
Mocht u bezwaar hebben tegen het verstrekken van anonieme gegevens aan de OCE dan kunt u dit kenbaar maken aan de praktijkondersteuner. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens niet naar de OCE gaan.  U krijgt hierna dezelfde zorg die u gewend bent.
Op www.cihn.nl kunt u onder chronische aandoeningen informatie vinden over wat u van ons mag verwachten en aandoeningen.

Praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

  • Janneke van Summeren;werkzaam op donderdag en vrijdag de hele dag.
  • Barbara Vitofrancesco; werkzaam op woensdag.

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) biedt zorginhoudelijke ondersteuning aan patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Denk hierbij aan o.a. depressieve of angstklachten, stress, rouwverwerking, burn-out en relatieproblemen.
De praktijkondersteuner GGZ beschikt over veel kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is het prettig dat hij/zij net iets meer tijd voor u heeft dan de huisarts. Bovendien kunt u vaak snel terecht bij de POH-GGZ, binnen de vertrouwde muren van uw eigen huisartsenpraktijk.
De POH-GGZ werkt niet zelfstandig, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Dit houdt in dat er regelmatig overleg is tussen huisarts en POH-GGZ waarin patiënten worden besproken en een plan van aanpak van de POH-GGZ wordt afgestemd.
U kunt alleen op consult bij de POH-GGZ in uw praktijk na  een verwijzing door uw huisarts. Neem dus contact op met uw huisarts als u graag een gesprek wilt voeren met een praktijkondersteuner GGZ.