Praktijkondersteuners – Gezondheidscentrum Bottendaal – Nijmegen
Header afbeelding
Gezondheidscentrum Bottendaal
de Ruyterstraat 61 6512 GB
Nijmegen

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner somatiek

Anke van de Ven; werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag.

Onze praktijkondersteuner houdt spreekuur voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte), hoge bloeddruk, COPD en astma. Ook kan zij ondersteuning bieden bij het stoppen met roken.
Onze praktijkondersteuner werkt volgens vaste afspraken, gebaseerd op regionale en landelijke richtlijnen en zal zo nodig overleggen met uw huisarts.
Ook is het mogelijk  preventief een  inventarisatie te maken van het risico op hart – en vaatziekten en  te bespreken wat u zou kunnen en willen veranderen aan uw leefgewoontes.
Voor mensen die ouder zijn dan 40 jaar en roken is het zinvol de longfunctie te meten. Voor mensen die astma hebben en medicijnen gebruiken is het aanbevolen eens per jaar de longfunctie te meten en te bespreken of de behandeling nog optimaal is. Een afspraak kan gemaakt worden via de assistentes.

Diabeteszorg, COPD en preventie hartvaatziekten in OCE

De huisartsen in de regio Nijmegen hebben in 2010 de OCE opgericht (Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg). De organisatie streeft naar verbetering van de zorg.
De OCE organiseert o.a. nascholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes. Om de kwaliteit te meten en te kijken waar er verbeteringen mogelijk zijn heeft de OCE gegevens uit de huisartsenpraktijk nodig. Hierbij gaat het om bv een suikerwaarde of een bloeddruk. Deze gegevens worden anoniem (dus zonder de naam en adres van de patiënt) aan de OCE verstrekt.
Er zijn afspraken gemaakt voor een goede samenwerking met specialisten, oogartsen, diëtisten, podotherapeuten en de prikposten van SHO en CWZ.
Mocht u bezwaar hebben tegen het verstrekken van anonieme gegevens aan de OCE dan kunt u dit kenbaar maken aan de praktijkondersteuner. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens niet naar de OCE gaan.  U krijgt hierna dezelfde zorg die u gewend bent.
Op www.cihn.nl kunt u onder chronische aandoeningen informatie vinden over wat u van ons mag verwachten en aandoeningen.

Praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

  • Janneke van Summeren; werkzaam op donderdag de hele dag en vrijdag/woensdag afwisselend.
  • Lara van den Boogaard; werkzaam op maandag.

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) biedt zorginhoudelijke ondersteuning aan patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Denk hierbij aan o.a. depressieve of angstklachten, stress, rouwverwerking, burn-out en relatieproblemen.
De praktijkondersteuner GGZ beschikt over veel kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is het prettig dat hij/zij net iets meer tijd voor u heeft dan de huisarts. Bovendien kunt u vaak snel terecht bij de POH-GGZ, binnen de vertrouwde muren van uw eigen huisartsenpraktijk.
De POH-GGZ werkt niet zelfstandig, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Dit houdt in dat er regelmatig overleg is tussen huisarts en POH-GGZ waarin patiënten worden besproken en een plan van aanpak van de POH-GGZ wordt afgestemd.
U kunt alleen op consult bij de POH-GGZ in uw praktijk na  een verwijzing door uw huisarts. Neem dus contact op met uw huisarts als u graag een gesprek wilt voeren met een praktijkondersteuner GGZ.