Praktijkondersteuners – Gezondheidscentrum Bottendaal – Nijmegen
Gezondheids centrum Bottendaal

Huisartsenzorg midden in de wijk Bottendaal. Laagdrempelig en patiëntvriendelijk. 15 minuten per consult.  Zorg volgens de laatste medische richtlijnen. Goede samenwerking met andere zorgverleners.

Gezondheidscentrum Bottendaal de Ruyterstraat 61 6512 GB Nijmegen

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner Somatiek

Sophie Hendrix; werkzaam op  woensdag en donderdag.

Onze praktijkondersteuner houdt spreekuur voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte), hoge bloeddruk, COPD en astma. Ook kan zij ondersteuning bieden bij het stoppen met roken.
Onze praktijkondersteuner werkt volgens vaste afspraken, gebaseerd op regionale en landelijke richtlijnen en zal zo nodig overleggen met uw huisarts.
Ook is het mogelijk  preventief een  inventarisatie te maken van het risico op hart – en vaatziekten en  te bespreken wat u zou kunnen en willen veranderen aan uw leefgewoontes.
Voor mensen die ouder zijn dan 40 jaar en roken is het zinvol de longfunctie te meten. Voor mensen die astma hebben en medicijnen gebruiken is het aanbevolen eens per jaar de longfunctie te meten en te bespreken of de behandeling nog optimaal is. Een afspraak kan gemaakt worden via de assistentes.

Diabeteszorg, COPD en preventie hartvaatziekten in OCE

De huisartsen in de regio Nijmegen hebben in 2010 de OCE opgericht (Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg). De organisatie streeft naar verbetering van de zorg.
De OCE organiseert o.a. nascholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes. Om de kwaliteit te meten en te kijken waar er verbeteringen mogelijk zijn heeft de OCE gegevens uit de huisartsenpraktijk nodig. Hierbij gaat het om bv een suikerwaarde of een bloeddruk. Deze gegevens worden anoniem (dus zonder de naam en adres van de patiënt) aan de OCE verstrekt.
Er zijn afspraken gemaakt voor een goede samenwerking met specialisten, oogartsen, diëtisten, podotherapeuten en de prikposten van SHO en CWZ.
Mocht u bezwaar hebben tegen het verstrekken van anonieme gegevens aan de OCE dan kunt u dit kenbaar maken aan de praktijkondersteuner. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens niet naar de OCE gaan.  U krijgt hierna dezelfde zorg die u gewend bent.
Op www.cihn.nl kunt u onder chronische aandoeningen informatie vinden over wat u van ons mag verwachten en aandoeningen.

Chronische zorg

Steeds meer mensen in Nederland hebben last van een of meerdere chronische aandoeningen. Dat heeft vooral te maken met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en een sterke toename van mensen met overgewicht. Bij een chronische aandoening kunt u denken aan diabetes (suikerziekte), COPD, of hart- en vaatziekten.

De Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (OCE) wil de zorg voor mensen met een chronische aandoening in Nijmegen en omgeving verbeteren. Zij ontwikkelt daarvoor speciale zorgprogramma’s, die zorgprofessionals helpen bij het verlenen van de best mogelijke zorg. De OCE is onderdeel van de Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN).
Meer hierover leest u op http://www.cihn.nl/chronische-zorg/organisatie-voor-chronische-eerstelijnszorg.html.

In gezondheidscentrum Bottendaal nemen wij deel aan het zorgprogramma voor diabetes.
Dit betekend dat uw een keer per jaar met uw huisarts en een aantal keren per jaar contact hebt met de praktijkondersteuner Sophie Hendrix.

Wij vinden het belangrijk de zorg voor uw diabetes samen met u af te stemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften. We overleggen daar graag over met u.

Meer informatie over diabetes, wat u van ons kunt verwachten en wat u zelf kunt doen vindt u op http://www.cihn.nl/chronische-zorg/organisatie-voor-chronische-eerstelijnszorg.html.

Ook nemen we deel aan het zorgprogramma COPD. Als u COPD heeft ontvangt u jaarlijks of een keer per 2 jaar een uitnodiging om uw gezondheidssituatie te bespreken en een spirometrie onderzoek uit te voeren. De praktijkondersteuner kan u hierover meer vertellen.

Praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

  • Janneke van Summeren; werkzaam op maandag half, dinsdag en donderdag de hele dag en vrijdag/woensdag afwisselend.

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) biedt zorginhoudelijke ondersteuning aan patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Denk hierbij aan o.a. depressieve of angstklachten, stress, rouwverwerking, burn-out en relatieproblemen.
De praktijkondersteuner GGZ beschikt over veel kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is het prettig dat hij/zij net iets meer tijd voor u heeft dan de huisarts. Bovendien kunt u vaak snel terecht bij de POH-GGZ, binnen de vertrouwde muren van uw eigen huisartsenpraktijk.
De POH-GGZ werkt niet zelfstandig, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Dit houdt in dat er regelmatig overleg is tussen huisarts en POH-GGZ waarin patiënten worden besproken en een plan van aanpak van de POH-GGZ wordt afgestemd.
U kunt alleen op consult bij de POH-GGZ in uw praktijk na  een verwijzing door uw huisarts. Neem dus contact op met uw huisarts als u graag een gesprek wilt voeren met een praktijkondersteuner GGZ.