Afspraken – Gezondheidscentrum Bottendaal – Nijmegen
Gezondheids centrum Bottendaal

Huisartsenzorg midden in de wijk Bottendaal. Laagdrempelig en patiëntvriendelijk. 15 minuten per consult.  Zorg volgens de laatste medische richtlijnen. Goede samenwerking met andere zorgverleners.

Gezondheidscentrum Bottendaal de Ruyterstraat 61 6512 GB Nijmegen

Afspraken

Online inplannen

Plan direct uw afspraak in via patiëntenportaal (niet voor spoed) , bij voorkeur bij uw eigen huisarts.

Telefonisch inplannen

Plan uw afspraak in via de doktersassistente: bereikbaarheid 8:30-10:30, 11:00-12:00 en van 14:00-16:30uur , bij voorkeur in ochtend bellen ivm planning. Tel: 024 323 46 59

Bij het maken van een afspraak zal de doktersassistente vragen naar de reden om de aard en urgentie van uw klachten in te schatten (triage).

De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak.

Mocht het niet mogelijk zijn naar de praktijk te komen dan kan in overleg met de doktersassistente een huisbezoek worden afgesproken.