Afspraken – Huisartsenpraktijk Bottendaal – Nijmegen

Huisartsenpraktijk Bottendaal

Gezondheidscentrum Bottendaal ligt midden in de wijk Bottendaal nabij het centrum van Nijmegen. Patiëntvriendelijkheid is voor ons een groot goed!

Afspraken met patiënten duren 15 minuten en wij proberen laagdrempelig bereikbaar te zijn. Wij horen het graag als er op- of aanmerkingen zijn over onze praktijk.

Wij werken volgens de laatste medisch inhoudelijke richtlijnen, dit is ook de reden dat de doktersassistente zal vragen naar de reden voor het consult.

Er werken 3 huisartsen, 1 huisarts in opleiding, 4 doktersassistentes, 1 praktijkondersteuner somatiek en 2 praktijkondersteuners GGZ.

De huisartsenpraktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 10.30 uur, tussen 11.00 uur en 12 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Wij verzoeken u bij voorkeur 's ochtends te bellen voor het maken van afspraken of het opvragen van uitslagen.

Het gezondheidscentrum is rolstoelvriendelijk!

Spoedgevallen

Voor spoedsituaties en overleg met andere disciplines zijn wij van 8.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.

Afspraken

Voor het spreekuur vragen wij u een afspraak in te plannen via patiëntenportaal of via de doktersassistente, bij voorkeur bij uw eigen huisarts. Bij spreekuurtijden kunt u vinden wanneer uw huisarts werkt.

De praktijk is van 8.30 tot 10.30 uur,van 11.00 uur tot 12 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar voor het maken van afspraken en overleg.

Wilt u,indien mogelijk, in de ochtend bellen voor het maken van een afspraak?

Bij het maken van een afspraak zal de doktersassistente vragen naar de reden. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw  klachten.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Mocht het niet mogelijk zijn naar de praktijk te komen dan kan in overleg met de doktersassistente een huisbezoek worden afgesproken.