Kosten – Gezondheidscentrum Bottendaal – Nijmegen
Gezondheids centrum Bottendaal

Huisartsenzorg midden in de wijk Bottendaal. Laagdrempelig en patiëntvriendelijk. 15 minuten per consult.  Zorg volgens de laatste medische richtlijnen. Goede samenwerking met andere zorgverleners.

Gezondheidscentrum Bottendaal de Ruyterstraat 61 6512 GB Nijmegen

Kosten

Wat valt wel en niet onder het eigen risico?

De huisartsenzorg zelf valt onder de basisverzekering en niet onder het eigen risico, maar een aantal onderzoeken binnen de huisartsenzorg wel. Hieronder vindt u welke onderzoeken binnen de huisartsenzorg wel en welke niet onder het eigen risico vallen. 

Een aantal voorbeelden van onderzoeken die wel onder het eigen risico vallen:* 

  • Bloedafname en -onderzoek; 
  • Urineonderzoek voor alle andere gevallen dan vermoeden blaasontsteking; 
  • Alle kweken die worden afgenomen (dus van urine, ontlasting en SOA-testen); 
  • Het opsturen van huid excisies/biopten; 
  • Teledermatologie 

*Deze lijst is niet compleet. Controleer daarom zelf altijd bij uw zorgverzekeraar of zorg onder het eigen risico valt of niet.

Voor de prijzen van laboratoriumtesten van het Canisius Wilhelmina ziekenhuis, waar wij mee samenwerken, kunt u kijken op hun website: https://www.cwz.nl/zorgpartner/diagnostiek-en-laboratorium/tarieven-prijslijsten/ 

Wat niet onder het eigen risico valt en dus vanuit de basisverzekering wordt vergoed (als het bij de huisartsenpraktijk wordt uitgevoerd)**:

  • 24-uurs/ 7-dagen bloeddrukmeting; 
  • Longfunctietest/spirometrie; 
  • Urineonderzoek bij vermoeden van blaasontsteking; 
  • Doppleronderzoek 

**Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoeken nodig zijn, kan dat vervolgonderzoek wel onder het eigen risico vallen.

Niet verschenen?

Bij de eerste keer niet verschenen op een afspraak bij de huisarts wordt er een mail gestuurd. Bij de tweede keer niet verschenen wordt er een rekening naar het huisadres verstuurd. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en moet zelf betaald worden. Wij vragen u minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak de afspraak te annuleren. Zie voor meer informatie het kopje ‘No Show’.