Chronische zorg – Huisartsenpraktijk Bottendaal – Nijmegen

Huisartsenpraktijk Bottendaal

Gezondheidscentrum Bottendaal ligt midden in de wijk Bottendaal nabij het centrum van Nijmegen. Patiëntvriendelijkheid is voor ons een groot goed!

Afspraken met patiënten duren 15 minuten en wij proberen laagdrempelig bereikbaar te zijn. Wij horen het graag als er op- of aanmerkingen zijn over onze praktijk.

Wij werken volgens de laatste medisch inhoudelijke richtlijnen, dit is ook de reden dat de doktersassistente zal vragen naar de reden voor het consult.

Er werken 3 huisartsen, 1 huisarts in opleiding, 4 doktersassistentes, 1 praktijkondersteuner somatiek en 2 praktijkondersteuners GGZ.

De huisartsenpraktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 10.30 uur, tussen 11.00 uur en 12 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Wij verzoeken u bij voorkeur 's ochtends te bellen voor het maken van afspraken of het opvragen van uitslagen.

Het gezondheidscentrum is rolstoelvriendelijk!

Spoedgevallen

Voor spoedsituaties en overleg met andere disciplines zijn wij van 8.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.

Chronische zorg

Steeds meer mensen in Nederland hebben last van een of meerdere chronische aandoeningen. Dat heeft vooral te maken met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en een sterke toename van mensen met overgewicht. Bij een chronische aandoening kunt u denken aan diabetes (suikerziekte), COPD, of hart- en vaatziekten.

De Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (OCE) wil de zorg voor mensen met een chronische aandoening in Nijmegen en omgeving verbeteren. Zij ontwikkelt daarvoor speciale zorgprogramma’s, die zorgprofessionals helpen bij het verlenen van de best mogelijke zorg. De OCE is onderdeel van de Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN).
Meer hierover leest u op http://www.cihn.nl/chronische-zorg/organisatie-voor-chronische-eerstelijnszorg.html.

In gezondheidscentrum Bottendaal nemen wij deel aan het zorgprogramma voor diabetes.
Dit betekend dat uw een keer per jaar met uw huisarts en een aantal keren per jaar contact hebt met de praktijkondersteuner Karin Corjanus.

Wij vinden het belangrijk de zorg voor uw diabetes samen met u af te stemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften. We overleggen daar graag over met u.

Meer informatie over diabetes, wat u van ons kunt verwachten en wat u zelf kunt doen vindt u op http://www.cihn.nl/chronische-zorg/organisatie-voor-chronische-eerstelijnszorg.html.

Ook nemen we deel aan het zorgprogramma COPD. Als u COPD heeft ontvangt u jaarlijks of een keer per 2 jaar een uitnodiging om uw gezondheidssituatie te bespreken en een spirometrie onderzoek uit te voeren. De praktijkondersteuner kan u hierover meer vertellen.