Chronische zorg – Gezondheidscentrum Bottendaal – Nijmegen
Gezondheids centrum Bottendaal

Huisartsenzorg midden in de wijk Bottendaal. Laagdrempelig en patiëntvriendelijk. 15 minuten per consult.  Zorg volgens de laatste medische richtlijnen. Goede samenwerking met andere zorgverleners.

Gezondheidscentrum Bottendaal de Ruyterstraat 61 6512 GB Nijmegen

Chronische zorg

Steeds meer mensen in Nederland hebben last van een of meerdere chronische aandoeningen. Dat heeft vooral te maken met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en een sterke toename van mensen met overgewicht. Bij een chronische aandoening kunt u denken aan diabetes (suikerziekte), COPD, of hart- en vaatziekten.

De Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg (OCE) wil de zorg voor mensen met een chronische aandoening in Nijmegen en omgeving verbeteren. Zij ontwikkelt daarvoor speciale zorgprogramma’s, die zorgprofessionals helpen bij het verlenen van de best mogelijke zorg. De OCE is onderdeel van de Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN).
Meer hierover leest u op http://www.cihn.nl/chronische-zorg/organisatie-voor-chronische-eerstelijnszorg.html.

In gezondheidscentrum Bottendaal nemen wij deel aan het zorgprogramma voor diabetes.
Dit betekend dat uw een keer per jaar met uw huisarts en een aantal keren per jaar contact hebt met de praktijkondersteuner Anke van de Ven.

Wij vinden het belangrijk de zorg voor uw diabetes samen met u af te stemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften. We overleggen daar graag over met u.

Meer informatie over diabetes, wat u van ons kunt verwachten en wat u zelf kunt doen vindt u op http://www.cihn.nl/chronische-zorg/organisatie-voor-chronische-eerstelijnszorg.html.

Ook nemen we deel aan het zorgprogramma COPD. Als u COPD heeft ontvangt u jaarlijks of een keer per 2 jaar een uitnodiging om uw gezondheidssituatie te bespreken en een spirometrie onderzoek uit te voeren. De praktijkondersteuner kan u hierover meer vertellen.